Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

 

Twitter

 

 

Financieel leden hyve

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

Beginselen


Het is fysisch onmogelijk dat er een wezen bestaat dat het heelal heeft geschapen, we wijzen u hierop i.v.m. psychose.
Gelet op het feit dat 30% van de EU bevolking nog steeds denkt dat de zon rond de aarde draait!
En dat dit allemaal geschapen zou zijn door één of ander bovennatuurlijk wezen.

Zodoende zijn er de 10 fundamentele punten ontstaan.

7 fundamentele punten

 1. Alles is één, we spreken dus over het heelal, zodat we vast kunnen stellen dat alles dat was, is, en nog moet komen, deel uitmaakt van het heelal.
 2. Ruimte is oneindig.
 3. Het heelal zit in de ruimte.
 4. Er is maar één heelal.
 5. Voor of na een explosie moet er een implosie plaats vinden. (m.b.t. de oerknal)
 6. Het is altijd zo geweest. (i.v.m. de vijf hier boven genoemde punten.
 7. De mens = het wetend dier met eerbied, staat boven aan de evolutie ladder.

* Om het bovenstaande te complimenteren hebben wij deze tekst van Sitting Bull gekozen.

"Onze godsdienst lijkt dwaas voor anderen, maar dat doet de jouwe voor ons. De baptisten en methodisten, de islamieten en de katholieken, allen hebben een verschillende God. Waarom kunnen we niet allemaal onze eigen hebben?"

De Schepper gaf elke cultuur een pad naar God. Aan de Native people openbaarde hij dat de Schepper in alles is. Alles is leven met de geest van God. Het water is leven. De bomen zijn leven. De bossen zijn leven. De bergen zijn leven. De wind is leven. De adem van de Grote Geest is in alles en dat is waarom het levend is. De gehele natuur is onze kerk, wij eten met onze gezinnen in de kerk, wij slapen in de kerk.

"Mijn Maker, laten we alle mensen in hun eigen waarde bij het aanbidden in de manier waarop ze het van u hebben geleerd."

Sitting Bull, Hunkpapa Lakota

De 10 menselijke dagelijkse declaraties

 1. Ik weet wat ik ben, ik ben datgene dat ik ben en ik ben, was, en zal zijn, de oerknal.
 2. Ik heb eerbied voor het leven.
 3. Ik ben niet onbeduidend.
 4. Ik doe wat nodig is.
 5. Ik weet dat het leven een oneindig wiel is.
 6. Ik maak geen einde aan het leven.
 7. Ik koester al mijn relaties.
 8. Ik ben geen dief.
 9. Ik ben eerlijk met mezelf, dus ben ik eerlijk met anderen.
 10. Ik begeer niet dat wat van mijn naaste is.

Zodoende:

 • Hebben alle aardbewoners recht om zo lang als wetenschappelijk mogelijk is te leven.
 • Hebben alle aardbewoners recht op eten & drinken.
 • Hebben alle aardbewoners recht op vrijheid.
 • Hebben alle aardbewoners recht op medische hulp.
 • Hebben alle aardbewoners recht op openbaar vervoer.
 • Hebben alle aardbewoners recht op huisvesting.
 • Hebben alle aardbewoners recht op communicatie middelen.
 • Hebben alle aardbewoners recht op nutsvoorzieningen.

Gelet op het feit dat het een recht is, komt er geen rekening achteraf op een deurmat vallen! Verder verwijst P.V.D.M. en alle overige aardbewoners naar de evolutie ladder om nogmaals het volgende duidelijk te maken: De onmens heeft simpelweg niks te vertellen, enkel wij menselijke wezens (mensen) zullen regeren over de aarde! c.q. het heelal, niet de beesten! ofwel onvolwassene.

Eens zal elke mens dat toegeven.

 

Overige:

 • Diegene die de capaciteit heeft, heeft automatisch de verantwoordelijkheid.
 • Geen sex voor het huwlijk, het is: "U mag de bruid kussen"
 • Liefde is het leven zelf.
 • Liefde is voor altijd of het was nooit geweest.
 • Ik hou van jou. = ik hou, rekening met de gevoelens en gedachtens, van jou.

De native geboden:

 1. De aarde is onze moeder zorg goed voor haar.
 2. Koester al je relaties.
 3. Open je hart en ziel voor de grote geest.
 4. Alle leven is waardevol en kwetsbaar, behandel deze met respect.
 5. Neem van de aarde wat nodig is, en niet meer.
 6. Doe wat nodig is voor het goede van alles.
 7. Dank de grote geest voor elke nieuwe dag.
 8. Spreek de waarheid. Wees goed voor anderen.
 9. Volg de ritme's van de natuur. Sta op en rust met de zon.
 10. Geniet van de reis op aarde, maar laat geen sporen achter.

 

De drie éénheid

De heilige geest / de vader/ de zoon.
Mogelijk vertaald is dat:
de energie (het licht) wat in al het leven zit/ het heelal/ het persoonlijk element.

 

Artikel 10c

 1. Wanneer u het persoonlijke element in uw oordeel introduceerd, blokkeert u onvermijdelijk uw begrip.
 2. Wat ik zeg hangt samen als één geheel. U kunt niet één deel afzonderlijk eruit halen en het geheel verwerpen.
 3. Raak niet gevangen in de illusie van woorden, probeer de betekenis van het idee die achter de woorden ligt te zien.

Nu in het engels omdat het oorspronkelijke artikel engels is:

 1. When you introduce the personal element into your judgement, you inevitably prevent your understanding.
 2. What I say hangs as a whole. You cannot take one instance separately and decry the whole.
 3. Do not be caught in the illusion of words. Try to see the significance of the idea which lies behind the words.
Artikel 10c heeft betrekking tot de hele inhoud van Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners.
Website templates by JustDreamweaver.com