Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

 

 

Twitter

 

Financieel leden hyve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

Partij biografie

 

Voorwoord

Wij zijn we een politieke partij die een duidelijk onderscheid willen maken tussen
de menselijke mens (de mens) en de primitieve mens (de onmens).
Wij willen o.a. een op grondstoffen c.q. middelen gebaseerde economie/ maatschappij/ wereldregering die volledig milieu vriendelijk is werkelijkheid maken.

 

Officiële naam

Vereniging Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners.      Door De Mens
                                            (Mens - het wetend dier met eerbied.)

 

Wordingsproces

In 2002 is het concept Partij Voor De Mens en alle overige aarbewoners bedacht. en in 2003 is Stichting Partij Voor De mens en alle overige aarbewoners opgericht, met als doel in elk land ter wereld een Vereniging op te richten die de Stichting vertegenwoordigd.

In 2004 kwam Vereniging Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners tot stand hier in Nederland.

Vereniging Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners.          Door De Mens                                                (Mens - het wetend dier met eerbied.)

Is opgericht door Stichting Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners in 2004.
Echter is de naam van de Stichting Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners in 2006 verandert naar Stichting Woord van God ofwel The Word of God Foundation.

Dit in verband met oog op universeel vertegenwoordiging van het leven/de natuur.

 

Filosofie

Het is niet ondenkbaar dat God zichzelf heeft gecreëerd. Wij gaan er vanuit, en zijn er zelfs van overtuigd, dat alles creatie is. Eén lichaam van verschillende delen. Wij als vereniging Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners vervullen onze plek in de creatie.

Wij streven er na om Gods rijk op aarde te realiseren door Stichting Woord van God ( The Word of God Foundation ) te vertegenwoordigen hier in Nederland.

Binnen de daartoe aangewezen tijd, ofwel wanneer God vind dat we er aan toe zijn, willen wij de aarde terug zien zoals het bedoeld is. Alle dieren vegetarisch en alle goede bronnen van voedsel voor iedereen beschickbaar, zonder dat er geld aan tepas komt. Want geld is de weg van de duivel of misschien beter gezegd het woekeren van geld.

Wij beseffen heel goed dat de kans aanwezig is dat we onnodig bezig zijn, gezien dat het moeilijk te beoordelen is of Stichting Woord van God de uitverkorene is. Enkel tijd zal dat leren. Maar gezien de doelstellingen van Stichting Woord van God, tevens dus die van ons ook, lijkt het ons alleen maar in ons voordeel om deze stichting te vertegenwoordigen alszijnde wereld regering. Het hoofddoel is natuurlijk de openbaringen te voltoeien en het duizendenjarenrijk van God op aarde te realiseren.

Nou, stel we hebben het mis, zou kunnen, dan kunnen we in ieder geval nog zeggen dat we onze levens aan het verbeteren waren. Gezien dat we gezamenlijk dan bezig waren/ zijn om Gods rijk op aarde te manifesteren.

Stel we hebben het dan dus mis. Dan zullen we om vergevenis vragen en met alle liefde de regering uit handen geven aan de dan legitiem wereld regering. We gaan er vanuit dat we dan iets minder gestraft worden omdat we in iedergeval ons best hebben gedaan om de aarde te herstellen.

Een andere manier om het te bekijken is zo. We zijn allemaal schuldig aan zondes. En voor welke zonde dan ook is er maar één straf, de dood.
Dus dood gaan we toch, dan kunnen we net zo goed voor een nobel streven, zoals het realiseren of her bevestigen van Gods rijk op aarde dood gaan, dan voor het behouden van wat we nu hebben, ellende en armoede.

Ons doel is om zo min mogelijk geestelijke vervuiling te onder gaan. Dat is makkelijk gezegd. Maar toch, diep van binnen weten we dat het nodig is voor onze gezondheid. Alle leed die wij tot nu toe allemaal hebben mee gemaakt heeft ons dat ondertussen toch wel geleerd mogen we hopen.


Stem daarom P.V.D.M. en alle overige aardbewoners. voor Gods duizendenjarenrijk op aarde.

 

Statuten

De Statuten moeten echter nog voorbereid worden. Er liggen natuurlijk afschriften van de statuten bij de kiesraad en bij de Kamer van Koophandel.
Deze zijn echter maar tijdelijk. Wanneer de juiste personen gevonden zijn zullen de statuten aangepast worden voor adoptatie van verenigingen wereldwijd die Stichting Woord van God zullen vertegenwoordigen.

 

 

 
Website templates by JustDreamweaver.com