Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

Heeft u een woord in gedachten waarvan u vindt dat die hier thuis hoort, of die u graag in deze lijst terug wilt zien?

Dat kan, u hoeft alleen het woord en u eventuele interpretatie voor het woord op te sturen naar ons. Wij zullen het evalueren voor plaatsing. En komt uw interpretatie van de betekenis van het woord overeen met die van ons, dan zal de door u opgegeven betekenis gebruikt worden.

Mail naar:
taal-wetenschap@onvermijdelijk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

Taalwetenschap

 

Er zijn veel woorden in deze wereld waar menig persoon een andere definitie voor heeft.

Zo hebben ook wij onze eigen Taalwetenschap.

A

Ampakines: is een middel die de actieviteit tussen neurotransmitters en receptoren verhoogt. Ampakines beinvloeden de receptoren en verbeteren de werking van een receptor, genaamd de AMPA receptor, die een belangrijke rol speelt in de geheugenvorming en communicatie binnen en tussen de verschillende regio's van de hersenen. Met deze technologie kunnen oudere personen weer net zo snel leren als iemand van een leeftijd tussen de 16 en 21 jaar oud.

Afpersing: Iemand iets dwingen te doen wat die niet wilt.

Aftakeling: Begin van lichamelijk verval.

Arbeid: In de zin van werken voor de noodzaak van geld = slaverij

B

Beest: Een dier dat niet leeft in overeenstemming met de tien menselijke declaraties.

Beestenrijk: Een rijk dat een regeringsbeleid hanteerd die niet overeenstemt met de 10 menselijke declaraties. Een rijk zonder eerbied, vol onwetendheid en gebrek aan bewustzijn.

Begeren: Belust zijn, streven naar, verlangen, wensen. M.a.w. het jaloers zijn op wat iemand anders heeft (bijv. iemand anders geliefde)

Bovennatuurlijk: Iets wat buiten de weten van de natuur is.

C

Conversie: Het omschakelen van het ene naar het ander toe.

Criminele organisatie: Een oneerbiedige organisatie die geld en bureaucratie belangrijker vind dan het welzijn van het leven. (God). Maakt gebruik van onrechtvaardige procedures om zo een doel te bereiken.

D

DNA: Desoxyribonucleïnezuur of DNA is de belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.

Dyna/ Pysc: R.S.V.P.: Read, Study, Visualize, Perform - Lees, Studeer, Visualiseer, Presteer.
Het is een vorm van hersenen programmering.
Een voorbeeld hiervan is: jij, ik, wij, SP ! een ander voorbeeld is: Elk Mens Stemt Partij Voor De Mens !

Duivel: (1) Het beest, de onmens, weet niet dat die God is. (2) Het onwetende bewustzijn een gebrek aan eerbied voor God.

E

Eerbied: Leef en laat leven.

Eeuwig Leven: Het verlengen van je dagen tot het niet meer kan.

Emotioneel: Gemoedsbeweging

Ethisch: Waarde van het leven erkennen.

F

Fysisch: Natuurkundig.

G

Genen: Uw persoonlijke blauwdruk.

Gijzeling:- Het kidnappen van derden om zo iets af te dwingen.

God: 1) Het heelal c.q. De Vader, de schepper van alles. - 2) De drie eenheid.

Gods rijk: Utopia

 

H

Herrijzenis van de doden: Het opnieuw creén van leven.
(Een mogelijkheid om dit te kunnen doen zou kunnen zijn een deeltjes generator en een neurotransmitter georiënteerde computer. De deeltjes generator is er om het verloren lichaam opnieuw te scheppen en de neurotransmitter georiënteerde computer is er om de ervaringen van het leven in het brein te programmeren.)
We drukken dan op het startknop om het hartje te doen kloppen en zeggen, welkom terug.

Homo sapiëns: (Latijn: verstandige of wijze mens) is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae.

I

Idiotie: Niet weten waar je mee bezig ben.

Innovatie: Vernieuwing.

Insinueren: Wat wil je daar mee zeggen, iets niet zeker weten maar toch beweren.

J

K

Kind: Gebrek aan geestelijk rijpheid (is niet leeftijd gebonden)

Karuna: Oneindig mededogen.

L

Legitiem: (1) Gerechtvaardigd. (2) Zoals het behoort.

M

Maatschapij: De huidige maatschappij 1. is een opgedrongen en/of aangeleerde leef situatie van de huidige bestuurders ( 4000 BC - AD 2011/2012), anders dan: De toekomstige maatschappij 2. Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners. Kern aspecten, geestelijke vrijheid, optimale lichamelijke conditie, jeugdig, maatschappelijke participatie etc etc. kortom alles wat mooi is. Het is leuk om te leven.

Mens: Oorspronkelijke betekenis voor mens is: (wetenschappelijke naam) Homo sapiens (Latijn: verstandige of wijze mens) is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae. Maar wij vinden dat het wetende dier met eerbied meer toepasselijk is. Door verstand te gebruiken in combinatie met wijsheid is het makkelijk te concluderen dat alles deel uitmaakt van dezelfde bron van leven, en juist als gevolg van deze wetenschap ontstaat er Eerbied voor al wat leeft.

Menselijk gedrag: Een dier dat wel leeft in overeenstemming met de tien menselijke declaraties.

N

Nanofiber: Nanovezels worden gedefinieerd als vezels met een diameter in de orde van 100 nanometer. Ze kunnen worden geproduceerd door polymerisatie en interface electrospinning. Carbon nanovezels zijn gegraphitizeerde vezels vervaardigd door katalytische synthese.

Nederlander: Iedereen die een Nederlands passpoort heeft is sowieso een Nederlander. En iedereen die in Nederland woont.

Niet eerbiedwaardig: Niet levenswaardig.

O

Onmens: Een beest, is een dier die niet leeft in overeenstemming met de beschreven menselijke dagelijkse declaraties. Heeft wel de fysieke kenmerken van een mens, maar ontbreekt aan verstandige of wijze denkpatronen wat vaak gepaart gaat met een gebrek aan mededogen. Men zou ook kunnen zeggen de onvolwassen mens.

Onmenselijk gedrag: Een dier dat niet leeft in overeenstemming met de 10 menselijk declaraties.

Ouderen: 1.) Diegene die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. 2) diegene met vele jaren achter de rug.

P

Promillagebewustzijn: bewustzijn wat geproduceerd wordt na het innemen van alcohol. Geestelijke, koningen, geleerden, militairen hebben dat bewustzijn in de afgelopen 6000 jaar geinsitutionaliseerd, gelegaliseerd en genormaliseerd. Promillagebewustzijn wordt gekenmerkt door stemmingswisselingen.

Psychologie: Weten hoe het brein werkt, hoe dieren denken, of op zijn minst er in geïntereseerd zijn.

Psychose: Niet in contact met de werkelijkheid, verbeeldingen van dingen die niet waar te nemen zijn.

Q

R

Realistische oplossing: Een oplossing die toepasselijk en ethisch verantwoord is.

Rechtelijk: Onpartijdig.

Respect: Heeft enkel betrekking tot gedrag. U hoort wel iedereen jammeren over het te kort aan respect maar dat is soms wel begrijpelijk. Het is immers onmogelijk om respect op te brengen voor liegen, verkrachting en/of onnodige moord.

S

Stamcel: Een stamcel is een basis cel die nog geen functie heeft, een cell zonder bewust zijn?

Sociale dienst: Uit gedachten van medeleven voor medeaardbewoners een dienst doen, dit kan zowel vrijwillig of voor een salaris.

T

Terrorisme: Iemands leven zuur maken.

Thermodynamica: Eertse wet van = dat materie kan niet geschappen of vernietigd worden.

Transitie: Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.

U

Utopia: Alles in harmonie, Gods rijk.

V

Vrede op aarde: Geen doden meer, universele eerbied en oneindig mededogen.

W

Ware democratie: Geen verplichtingen, totale vrijheid.

Wormhole: (1) geeft men de mogelijkheid om in het verleden te kijken, of (2) geeft men de mogelijkheid grote afstanden af te leggen in het universum, bijvoorbeeld van de ene melkweg naar de andere.

X

Y

Z


 

Website templates by JustDreamweaver.com