Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

 

De ongemakkelijke waarheid over windmolens


Het milieu gaat naar de donder als we niet snel ingrijpen! Althans, dat wordt ons voorgehouden. Ik heb daar zo mijn mening over, maar laten we, omwille van dit artikel, eens aannemen dat het IPCC gelijk heeft. Dat zou betekenen dat we moeten investeren in "groene energie." Voor de duidelijkheid, alternatieve energiebronnen zijn het wat mij betreft waard om te onderzoeken, want die ellendige afhankelijkheid van de OPEC houdt ons allemaal gegijzeld. Maar de voorwaarde die ik daaraan stel is dat er wel op een eerlijke manier informatie wordt verstrekt. En daar gaat het nu net fout.

Neem nu de windmolen, zeg maar de minaret van de fundamentalistische milieureligie. Hele bossen van die gigantische ventilatoren ontspringen links en rechts aan de groene vingers van de al net zo snel groeiende klimaatbewuste bedrijfjes. En er wordt grof geld mee verdiend. Door die bedrijfjes wel te verstaan - u en ik mogen de subsidies betalen. En dat zou niet eens zo heel erg zijn, als het ook daadwerkelijk wat zou opleveren, maar ik kan u vertellen dat het rendement van een windmolen zwaar overschat wordt.

Even een uiteenzetting van feiten. Windmolens werken op windenergie, uiteraard. Nu waait het wel vaak in Nederland, maar pas rond windkracht 6 á 7 bereiken deze hun maximale rendement. Boven windkracht 10 worden ze stilgezet om overbelasting te voorkomen. Het maximale rendement, zo is uit statistieken gebleken, ligt ergens tussen de 7 en 27%. Dat betekent dat een windmolen die maximaal 1 Megawatt (MW) kan leveren, in werkelijkheid maar 70 tot 270 Kilowatt (kW) levert.

Verder is het zo dat de opgewekte energie van windmolens in het landelijke energienet wordt gevoedt. Dat betekent dat het hele land hier gebruik van maakt, inclusief de kantoren en industriën. Slechts 19,5% van de energie wordt verbruikt door de huishoudens. Als gesteld wordt dat met een x-aantal windmolens bijvoorbeeld 1000 huishoudens van energie kunnen worden voorzien, hebben in werkelijkheid 195 huishoudens hier profijt van. Dit houdt in dat er in totaal tussen de 13,5 en de 52,5kW door de huishoudens wordt gebruikt per windmolen. Het werkelijke verbruik door de huishoudens is dus tussen de 1,35 en de 5,25% van het maximale vermogen dat een windmolen kan leveren.

En die 5,25% is alleen bij windkracht 6 á 7. Voor de duidelijkheid, windkracht 6 houdt in een windsnelheid van 13,9 en 17,1 meter per seconde. Dat is ver boven het landelijk langjarig gemiddelde die zelfs langs de kust maar rond de 9 meter per seconde is (op 100 meter hoogte). Dat houdt weer in dat gemiddeld de optimale windsnelheid niet wordt gehaald en dat gerekend naar het langjarig gemiddelde er een rendement wordt gehaald van maar ongeveer 15,5%, in plaats van de toch al tegenvallende maximale 27%. Voor de huishoudens blijft er dan ongeveer 3% over, gemiddeld, langs de kust.

Even een rekensommetje. Als we uitgaan van een windmolen met een maximaal geleverd vermogen van 1MW (100% rendement), die 24 per dag draait, kan deze 8760MWh per jaar leveren. Bij een effectief gemiddeld rendement van 15,5% is dit ongeveer 1360MWh per jaar. Hiervan komt 19,5% terecht bij de huishoudens, wat neer komt op ongeveer 256MWh per jaar. Het gemiddelde verbruik van een huishouden is ongeveer 3250kWh per jaar, wat betekent dat één windmolen van 1MW ongeveer 81 huishoudens van energie voorziet. in 2008 telde Nederland ongeveer 7,3 miljoen huishoudens. Om al deze huishoudens door middel van windmolens te voorzien van energie zijn er dus ruim 90.000 windmolens nodig. In 2008 zijn er 131 nieuwe windmolens geplaatst, wat het totaal op 1.941 windmolens bracht. Als we dit doortrekken naar de toekomst zijn we ongeveer 672 jaar verder voor we heel Nederland met windmolens van energie kunnen voorzien.

En hierbij ga ik er nog vanuit dat 24 uur per dag, het hele jaar door een gemiddelde windsnelheid wordt gehaald van 9 meter per seconde (windkracht 5). Als het windstil is, moeten er andere energiebronnen worden aangeboord. Maar ik ben er van overtuigd dat daar over 672 jaar wel een oplossing voor is gevonden.

Natuurlijk zal niet het totale energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens voorzien worden door windmolens. SenterNovem stelt dat in 2020 10% van de totale Nederlandse energiebehoefte (dus huishoudens en overige verbruikers) wordt verzorgd door duurzame energiebronnen. Maar 10% van het totale energieverbruik van Nederland is nog altijd 12.000 Gigawattuur, of 12.000.000 Megawattuur, per jaar. Uitgedrukt in Windmolens zijn dat er nog altijd 8.823 stuks. Van deze 8.823 windmolens staan er al 1.941. Om de overige 6.882 windmolens te plaatsen hebben we, uitgaande van 131 nieuwe windmolens per jaar, ongeveer 52 jaar nodig. Omgekeerd, om in 2020 te voldoen aan de doelstelling van SenterNovem, moeten er dus 688,2 windmolens per jaar worden geplaatst. Ik wens de uitvoerende partijen veel succes.

Naast alle maatschappelijke weerstand tegen windmolens nabij woonwijken, is bovenstaande uiteenzetting meer dan genoeg reden om per direct te stoppen met de aanbouw van gigantische windmolenparken. Het kost klauwen met voornamelijk gemeenschapsgeld (subsidies) en voor het beetje energie wat het oplevert zullen we ook flink moeten betalen. En voor wie denkt aan zonnepanelen als alternatief kan ik kort zijn. Het rendement van deze groene energieopwekkers ligt in het gunstigste geval met ongeveer 15% nog lager dan windmolens.

Beter gewoon Geothermisch energie toepassen, vind u ook niet, Stem daarom Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners.

----------

Toevoeging: Na de opmerking van gebruiker RNI2020 ben ik even aan het rekenen geslagen. De totale besparing per windmolen van 1MW op de jaarlijkse uitstoot van CO2 is ongeveer 0,005%. Hier volgt de berekening:

energiesector produceert 53 200 000 ton CO2 in 2008 (53,2 Megaton) (Klik voor de brongegevens)
Totale energieverbruik is 120 000 000 MWh in 2008 (klik voor de brongegevens)

Dus per MWh verbruik wordt 0,44 ton CO2 geproduceert.
Besparing CO2 bij 1MW windmolen is 1360 x 0,44 = 598,4 ton per jaar
Procentueel is 598,4 / 53 200 000 = 0,0011%
Bij behalen doelstelling SenterNovem is de besparing 598,4 x 8823 = 5279683,2 ton CO2
Procentueel is 5279683,2 / 53 200 000 = 9,92%

Dit klopt natuurlijk, want een levering van 10% van de energiebehoefte door windmolens, betekent 10% minder CO2 uitstoot. Dit laat onverlet dat de doelstellingen van SenterNovem naar mijn mening onhaalbaar zijn.

---------

Bron: CBS

 
Website templates by JustDreamweaver.com